loading

Finnprinters

Finnprinters verkar på den nordiska trycksaksmarknaden.

Kontakter

Vi har under många år profilerat oss med att som konsulter ta fram goda tryckerikontakter, som våra kunder sedan haft nytta av i många år.

Vi jobbar med heatset, coldset och djuptryck.

Tidningar, magasin, DM och böcker hör till vår repertoar.

Christian Söderström

Christian Söderström

VD vid Finnprinters

+358 (0) 40 505 1107
info@finnprinters.fi

Priser för tryck

När vi tar fram tryckpriser går vi alltid till de lämpligaste tryckerierna med avseende på upplagans storlek, trycksakens format och sidantal.

Då kan vi få fram alternativa priser från leverantörer som håller god kvalitet och erbjuder konkurrenskraftiga priser.

Ta kontakt

Vi jobbar nära med tryckerier både i Finland, Sverige och Baltikum.

Kunderna avtalar direkt med tryckeriet och Finnprinters kan vid behov hjälpa till med detaljerna om så skulle behövas.

Hör av dig till Finnprinters så kan vi resonera vidare om våra möjligheter att hjälpa till med din tryckupphandling!

Skicka ett meddelande

Eller ring +358 (0) 40 505 1107